پروفایل بایندر انزلی به مربیگری امیرهخامنش
بایندر انزلی
امتیاز کل :
۸۱
برد:
۱۱
باخت:
۱۱
مساوی:
۱۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
امیرهخامنش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۱
تعداد بازدید:
۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی