پروفایل بایندر انزلی به مربیگری امیرهخامنش
بایندر انزلی
امتیاز کل :
۶۹۲
برد:
۱۱۶
باخت:
۷۹
مساوی:
۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
امیرهخامنش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 9
    ۹ بار دومی
  • 4
    ۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی