پروفایل بایندر انزلی به مربیگری امیرهخامنش
بایندر انزلی
امتیاز کل :
۲۶۸
برد:
۴۴
باخت:
۳۰
مساوی:
۲۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
امیرهخامنش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تعداد بازدید:
۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر