پروفایل بایندر انزلی به مربیگری امیرهخامنش
بایندر انزلی
امتیاز کل :
۴۴۲
برد:
۷۲
باخت:
۴۵
مساوی:
۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
امیرهخامنش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 5
    ۵ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر