پروفایل جوانان ڪورد به مربیگری جوان
جوانان ڪورد
امتیاز کل :
۸۸
برد:
۱۳
باخت:
۱۲
مساوی:
۱۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
جوان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تعداد بازدید:
۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!