پروفایل جوانان ڪورد به مربیگری جوان
جوانان ڪورد
امتیاز کل :
۲۲
برد:
۵
باخت:
۰
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
جوان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تعداد بازدید:
۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۸۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!