پروفایل میگ میگ90 به مربیگری جلال
میگ میگ90
امتیاز کل :
۲۰۸
برد:
۲۳
باخت:
۴۴
مساوی:
۴۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
جلال
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
تعداد بازدید:
۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۱۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!