پروفایل آلداشین سیتی به مربیگری 246331
آلداشین سیتی
امتیاز کل :
۶۳
برد:
۷
باخت:
۱۷
مساوی:
۱۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
246331
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!