پروفایل رحماننیییی به مربیگری حسن
رحماننیییی
امتیاز کل :
۵۹
برد:
۷
باخت:
۳۰
مساوی:
۱۸
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
حمله
حسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۹
تعداد بازدید:
۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۱۳
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!