پروفایل رحماننیییی به مربیگری حسن
رحماننیییی
امتیاز کل :
۳۰۷
برد:
۳۵
باخت:
۱۰۰
مساوی:
۷۷
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
حمله
حسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تعداد بازدید:
۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۱۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!