پروفایل تیم بانک ملی به مربیگری 452369874
تیم بانک ملی
امتیاز کل :
۲۲۷
برد:
۳۱
باخت:
۷۳
مساوی:
۶۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
452369874
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۹
تعداد بازدید:
۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۱۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!