پروفایل تیم بانک ملی به مربیگری 452369874
تیم بانک ملی
امتیاز کل :
۳۵۶
برد:
۴۴
باخت:
۹۹
مساوی:
۹۷
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
452369874
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تعداد بازدید:
۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۱۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 1
  ۱ بار دومی
 • 2
  ۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!