پروفایل تیم بانک ملی به مربیگری 452369874
تیم بانک ملی
امتیاز کل :
۱۳۴
برد:
۲۲
باخت:
۴۵
مساوی:
۴۱
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
452369874
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۹
تعداد بازدید:
۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!