پروفایل تیم بانک ملی به مربیگری 452369874
تیم بانک ملی
امتیاز کل :
۷۶
برد:
۱۲
باخت:
۳۰
مساوی:
۲۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
452369874
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
تعداد بازدید:
۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۱۹
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!