پروفایل رآل مادرید7 به مربیگری سپهر
رآل مادرید7
امتیاز کل :
۱۰۲
برد:
۱۷
باخت:
۱۳
مساوی:
۱۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
سپهر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تعداد بازدید:
۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی