پروفایل چاپ نیکنام به مربیگری فرشاد
چاپ نیکنام
امتیاز کل :
۴۶۶
برد:
۷۰
باخت:
۷۵
مساوی:
۵۹
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
فرشاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
تعداد بازدید:
۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!