پروفایل چاپ نیکنام به مربیگری فرشاد
چاپ نیکنام
امتیاز کل :
۴۲۳
برد:
۶۳
باخت:
۶۷
مساوی:
۵۵
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
فرشاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
تعداد بازدید:
۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 5
  ۵ بار دومی
 • 7
  ۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!