پروفایل چاپ نیکنام به مربیگری فرشاد
چاپ نیکنام
امتیاز کل :
۱۷۷
برد:
۲۹
باخت:
۲۳
مساوی:
۱۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
فرشاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
تعداد بازدید:
۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 5
    ۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع خوب
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!