پروفایل بارسلونا2085 به مربیگری مهدی
بارسلونا2085
امتیاز کل :
۱۷۸
برد:
۲۸
باخت:
۲۵
مساوی:
۲۵
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
مهدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
تعداد بازدید:
۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی