پروفایل بارسلونا2085 به مربیگری مهدی
بارسلونا2085
امتیاز کل :
۱۰۴
برد:
۲۰
باخت:
۱۵
مساوی:
۸
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
مهدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۰۷
تعداد بازدید:
۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع عالی