پروفایل ریاضی 77 به مربیگری موسی
ریاضی 77
امتیاز کل :
۱۶۹
برد:
۲۱
باخت:
۲۴
مساوی:
۳۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
ضد حمله
موسی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تعداد بازدید:
۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۲۸
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!