پروفایل کیسه 6 در 4 به مربیگری 6666 444444
کیسه 6 در 4
امتیاز کل :
۳۸۱
برد:
۶۵
باخت:
۲۶
مساوی:
۳۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
6666 444444
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
تعداد بازدید:
۱۹۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر
نور
نوع معمولی