پروفایل کیسه 6 در 4 به مربیگری 6666 444444
کیسه 6 در 4
امتیاز کل :
۷۱۸
برد:
۱۲۳
باخت:
۵۷
مساوی:
۶۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
6666 444444
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۲۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 6
    ۶ بار قهرمانی
  • 10
    ۱۰ بار دومی
  • 4
    ۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی