پروفایل کیسه 6 در 4 به مربیگری 6666 444444
کیسه 6 در 4
امتیاز کل :
۲۶۱
برد:
۴۳
باخت:
۲۱
مساوی:
۳۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
6666 444444
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد بازدید:
۱۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر