پروفایل کیسه 6 در 4 به مربیگری 6666 444444
کیسه 6 در 4
امتیاز کل :
۱۰۸۹
برد:
۱۸۶
باخت:
۸۵
مساوی:
۸۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
6666 444444
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۰
تعداد بازدید:
۳۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 10
    ۱۰ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 6
    ۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی