پروفایل کیسه 6 در 4 به مربیگری 6666 444444
کیسه 6 در 4
امتیاز کل :
۵۶۶
برد:
۹۷
باخت:
۴۱
مساوی:
۵۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
6666 444444
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۶
تعداد بازدید:
۲۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 4
    ۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر