پروفایل ایلیانقش تالش به مربیگری سر شهرام
ایلیانقش تالش
امتیاز کل :
۴۳۳۲
برد:
۱۵۰۶
باخت:
۵۲۲
مساوی:
۵۰۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
سر شهرام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تعداد بازدید:
۴۴۹۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی