پروفایل برسام ایران به مربیگری سجادشاکر
برسام ایران
امتیاز کل :
۹۳۲
برد:
۱۴۷
باخت:
۱۰۹
مساوی:
۱۲۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
سجادشاکر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۲۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 9
    ۹ بار دومی
  • 7
    ۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی