پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۴۴۴
برد:
۷۸
باخت:
۶۵
مساوی:
۴۹
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
پرس
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
تعداد بازدید:
۴۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر