پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۳۴۴
برد:
۶۴
باخت:
۵۶
مساوی:
۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۳۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر