پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۶۰۰
برد:
۱۰۵
باخت:
۸۸
مساوی:
۶۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۵۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 7
    ۷ بار قهرمانی
  • 4
    ۴ بار دومی
  • 4
    ۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی