پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۱۰۴۸
برد:
۱۷۲
باخت:
۱۴۱
مساوی:
۱۲۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
تعداد بازدید:
۷۶۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 10
    ۱۰ بار قهرمانی
  • 11
    ۱۱ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی