پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۲۶۱
برد:
۵۰
باخت:
۴۴
مساوی:
۲۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی