پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۸۸۶
برد:
۱۴۸
باخت:
۱۲۱
مساوی:
۱۰۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
تعداد بازدید:
۶۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 10
    ۱۰ بار دومی
  • 6
    ۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع عالی