پروفایل شنیا به مربیگری دست بوس
شنیا
امتیاز کل :
۷۵۵
برد:
۱۲۹
باخت:
۱۰۴
مساوی:
۸۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
دست بوس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
تعداد بازدید:
۶۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 7
    ۷ بار دومی
  • 5
    ۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی