پروفایل طوبی اردکان به مربیگری سجادشاکر
طوبی اردکان
امتیاز کل :
۱۰۷۱
برد:
۱۸۴
باخت:
۱۲۵
مساوی:
۱۲۴
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
سجادشاکر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 10
    ۱۰ بار دومی
  • 9
    ۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب