پروفایل تلخكئ بازان به مربیگری كامران اتابكئ
تلخكئ بازان
امتیاز کل :
۷۶۱۱
برد:
۲۲۴۴
باخت:
۱۲۵۷
مساوی:
۸۵۸
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
كامران اتابكئ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۰۶۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی