پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۱۱۶۰
برد:
۳۵۸
باخت:
۱۳۵
مساوی:
۹۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تعداد بازدید:
۸۴۱۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 14
    ۱۴ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب