پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۷۶۶
برد:
۲۶۶
باخت:
۸۱
مساوی:
۷۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۴۹۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب