پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۶۲۱
برد:
۲۲۹
باخت:
۵۸
مساوی:
۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 8
    ۸ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب