پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۵۳۱
برد:
۲۰۹
باخت:
۴۳
مساوی:
۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۱۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 7
    ۷ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 6
    ۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی