پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۱۰۰۶
برد:
۳۲۴
باخت:
۱۱۳
مساوی:
۸۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۷۳۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 12
    ۱۲ بار قهرمانی
  • 4
    ۴ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای