پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۸۲۱
برد:
۲۷۵
باخت:
۹۷
مساوی:
۷۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
تعداد بازدید:
۶۳۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 10
    ۱۰ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب