پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۱۴۹۴
برد:
۴۳۲
باخت:
۱۷۶
مساوی:
۱۱۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۰۱۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 18
    ۱۸ بار قهرمانی
  • 9
    ۹ بار دومی
  • 12
    ۱۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای