پروفایل نیک پخش به مربیگری مجید
نیک پخش
امتیاز کل :
۱۳۲۷
برد:
۳۹۶
باخت:
۱۵۵
مساوی:
۱۰۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۹۲۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 18
    ۱۸ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای