پروفایل وایپر ویل به مربیگری سامیرالس
وایپر ویل
امتیاز کل :
۵۱۲
برد:
۹۷
باخت:
۵۱
مساوی:
۳۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
سامیرالس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی