پروفایل وایپر ویل به مربیگری سامیرالس
وایپر ویل
امتیاز کل :
۶۶۸
برد:
۱۱۹
باخت:
۷۵
مساوی:
۵۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
سامیرالس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید:
۳۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 7
    ۷ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی