پروفایل 22پرسپولیس22 به مربیگری عقیلکوویچ
22پرسپولیس22
امتیاز کل :
۱۵۵
برد:
۲۲
باخت:
۲۱
مساوی:
۲۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
عقیلکوویچ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۱۰/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۰/۱۷
تعداد بازدید:
۳۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی