پروفایل پرمیس به مربیگری پرمیس
پرمیس
امتیاز کل :
۲۰۶۳
برد:
۹۵۵
باخت:
۶۰۵
مساوی:
۲۴۱
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
پاس کوتاه
پرمیس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۱۰/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۶۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 14
    ۱۴ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب