پروفایل ماتسو شیما به مربیگری تیم تعطیل شد
ماتسو شیما
امتیاز کل :
۱۸۷۷
برد:
۱۱۶۶
باخت:
۳۱۸
مساوی:
۲۱۲
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
تیم تعطیل شد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
تعداد بازدید:
۱۶۳۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 14
    ۱۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی