پروفایل ماتسو شیما به مربیگری اویاما
ماتسو شیما
امتیاز کل :
۱۴۰۸
برد:
۱۰۲۷
باخت:
۲۵۰
مساوی:
۱۵۵
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
اویاما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۲۲۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 18
    ۱۸ بار قهرمانی
  • 14
    ۱۴ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی