پروفایل ماتسو شیما به مربیگری تیم تعطیل شد
ماتسو شیما
امتیاز کل :
۱۴۹۳
برد:
۱۰۸۲
باخت:
۲۶۵
مساوی:
۱۶۵
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
تیم تعطیل شد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۱۳۰۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 18
    ۱۸ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی