پروفایل ماتسو شیما به مربیگری تیم تعطیل شد
ماتسو شیما
امتیاز کل :
۱۶۵۵
برد:
۱۱۲۸
باخت:
۲۸۶
مساوی:
۱۸۶
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
تیم تعطیل شد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تعداد بازدید:
۱۴۲۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 20
    ۲۰ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 12
    ۱۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی