پروفایل ماتسو شیما به مربیگری تیم تعطیل شد
ماتسو شیما
امتیاز کل :
۱۷۸۰
برد:
۱۱۵۱
باخت:
۳۱۲
مساوی:
۲۰۱
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
تیم تعطیل شد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
تعداد بازدید:
۱۵۳۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 21
    ۲۱ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 13
    ۱۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی