پروفایل امید فضل آباد به مربیگری محمد عبدالله حاتف
امید فضل آباد
امتیاز کل :
۱۲۲۰
برد:
۲۰۶
باخت:
۱۲۱
مساوی:
۱۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
محمد عبدالله حاتف
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۳/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۱۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 14
    ۱۴ بار قهرمانی
  • 7
    ۷ بار دومی
  • 7
    ۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی