پروفایل امید فضل آباد به مربیگری محمد عبدالله حاتف
امید فضل آباد
امتیاز کل :
۱۴۰۴
برد:
۲۳۴
باخت:
۱۳۳
مساوی:
۱۶۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
محمد عبدالله حاتف
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۴/۰۳/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 15
    ۱۵ بار قهرمانی
  • 10
    ۱۰ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع خوب
لیدر
لیدر