پروفایل خرس کوهی به مربیگری آرمين
خرس کوهی
امتیاز کل :
۱۴۸
برد:
۲۴
باخت:
۲۳
مساوی:
۲۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
آرمين
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۰۳
تعداد بازدید:
۲۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی