پروفایل خطر مرگ تدریجی به مربیگری ممد کارلتو
خطر مرگ تدریجی
امتیاز کل :
۴۲۵
برد:
۶۸
باخت:
۴۹
مساوی:
۶۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
ممد کارلتو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۱۰/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۰۴
تعداد بازدید:
۳۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب