پروفایل رئال12777999 به مربیگری نیما
رئال12777999
امتیاز کل :
۲۱۳
برد:
۳۲
باخت:
۷۲
مساوی:
۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
نیما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۷
تعداد بازدید:
۳۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر