پروفایل ليگ ستارگان به مربیگری امير عباسي
ليگ ستارگان
امتیاز کل :
۱۱۵۸
برد:
۲۰۰
باخت:
۲۱۶
مساوی:
۱۶۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
امير عباسي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۱۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی