پروفایل اف ث ماکو به مربیگری رفاهی
اف ث ماکو
امتیاز کل :
۳۱۳۵
برد:
۳۷۴۴
باخت:
۸۳۵
مساوی:
۴۱۷
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
سانتر
رفاهی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۲۴۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 41
    ۴۱ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای