پروفایل اف ث ماکو به مربیگری رفاهی
اف ث ماکو
امتیاز کل :
۳۲۸۱
برد:
۳۹۸۲
باخت:
۸۶۳
مساوی:
۴۳۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
رفاهی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۴۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 44
    ۴۴ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب