پروفایل پوسینا به مربیگری پویا
پوسینا
امتیاز کل :
۳۸۴
برد:
۴۶
باخت:
۷۴
مساوی:
۸۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
پویا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۷/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع خوب
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع خوب