پروفایل اسپورتینگ گیل5 به مربیگری مکس
اسپورتینگ گیل5
امتیاز کل :
۸۰۵
برد:
۱۱۳
باخت:
۱۲۴
مساوی:
۱۲۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مکس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
تعداد بازدید:
۲۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 10
    ۱۰ بار دومی
  • 5
    ۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی