پروفایل آمل پخش به مربیگری امیدپهلوانزاده
آمل پخش
امتیاز کل :
۷۷۴۶
برد:
۱۹۴۹
باخت:
۱۷۳۲
مساوی:
۸۸۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
امیدپهلوانزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تعداد بازدید:
۲۳۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 74
    ۷۴ بار دومی
  • 65
    ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای