پروفایل سیرابی به مربیگری Zᴜʙᴀɪʀ
سیرابی
امتیاز کل :
۵۷۹۶
برد:
۴۶۱۹
باخت:
۱۰۳۶
مساوی:
۹۵۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Zᴜʙᴀɪʀ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۲
تعداد بازدید:
۱۱۷۲۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع معمولی