پروفایل ساسانیان به مربیگری ساسان
ساسانیان
امتیاز کل :
۷۲۰۹
برد:
۵۷۹۲
باخت:
۱۱۹۰
مساوی:
۹۳۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تعداد بازدید:
۴۰۲۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی