پروفایل ساسانیان به مربیگری ساسان
ساسانیان
امتیاز کل :
۷۰۶۵
برد:
۵۷۸۰
باخت:
۱۱۲۲
مساوی:
۸۸۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تعداد بازدید:
۴۰۰۴۰
درصد كسب پیروزی :
%۵۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  قهرمان قهرمانان
 • 55
  ۵۵ بار قهرمانی
 • 48
  ۴۸ بار دومی
 • 71
  ۷۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی