پروفایل ساسانیان به مربیگری ساسان
ساسانیان
امتیاز کل :
۷۱۴۳
برد:
۵۷۸۸
باخت:
۱۱۵۴
مساوی:
۹۰۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ساسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تعداد بازدید:
۴۰۱۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر