پروفایل پیدا نشد به مربیگری 810732
پیدا نشد
امتیاز کل :
۱۷۰۲
برد:
۴۲۱
باخت:
۱۰۹۱
مساوی:
۳۴۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
810732
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۳/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۰۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب