پروفایل محمد تالش به مربیگری محمد
محمد تالش
امتیاز کل :
۱۶۲۴
برد:
۵۳۴
باخت:
۴۲۲
مساوی:
۳۳۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۲/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۱۱۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع متوسط
لیدر
لیدر ماهر