پروفایل اشکان و آرشا به مربیگری اشکان جون
اشکان و آرشا
امتیاز کل :
۶۷۳۷
برد:
۱۷۵۹
باخت:
۹۷۳
مساوی:
۷۲۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
اشکان جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
تعداد بازدید:
۱۰۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی