پروفایل اکسیژن2 به مربیگری کوفی
اکسیژن2
امتیاز کل :
۷۶۱۱
برد:
۱۴۹۸
باخت:
۹۳۳
مساوی:
۸۰۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
کوفی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۷۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای