پروفایل اکسیژن2 به مربیگری کوفی
اکسیژن2
امتیاز کل :
۷۴۵۷
برد:
۱۴۷۲
باخت:
۹۰۹
مساوی:
۷۹۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
کوفی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۲۶۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای