پروفایل ایندیانا کلاب به مربیگری ابراهیمویچ
ایندیانا کلاب
امتیاز کل :
۰
برد:
۰
باخت:
۰
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
حمله
ابراهیمویچ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۰۲
تعداد بازدید:
۳۶۳
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب