پروفایل مسایا نوین به مربیگری محمدعلیمرادیان
مسایا نوین
امتیاز کل :
۳۰۰۷
برد:
۵۶۴
باخت:
۳۱۷
مساوی:
۲۹۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
محمدعلیمرادیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۲۷
تعداد بازدید:
۴۱۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر