پروفایل مسایا نوین به مربیگری محمدعلیمرادیان
مسایا نوین
امتیاز کل :
۲۸۲۹
برد:
۵۴۰
باخت:
۳۰۵
مساوی:
۲۶۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
محمدعلیمرادیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۰۲
تعداد بازدید:
۳۶۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب