پروفایل مسایا نوین به مربیگری محمدعلیمرادیان
مسایا نوین
امتیاز کل :
۲۹۶۱
برد:
۵۵۸
باخت:
۳۱۵
مساوی:
۲۹۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
محمدعلیمرادیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
تعداد بازدید:
۳۷۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 24
    ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی