پروفایل مسایا نوین به مربیگری محمدعلیمرادیان
مسایا نوین
امتیاز کل :
۲۸۸۳
برد:
۵۴۸
باخت:
۳۰۸
مساوی:
۲۷۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
محمدعلیمرادیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
تعداد بازدید:
۳۷۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 25
    ۲۵ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب