پروفایل مدرن یونایتد به مربیگری 50تومن+3تیم دیگه
مدرن یونایتد
امتیاز کل :
۳۴۵۳
برد:
۱۱۲۴
باخت:
۴۹۲
مساوی:
۳۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
50تومن+3تیم دیگه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۱۵۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی