پروفایل مدرن یونایتد به مربیگری 50تومن+3تیم دیگه
مدرن یونایتد
امتیاز کل :
۳۶۱۹
برد:
۱۱۵۹
باخت:
۵۱۷
مساوی:
۳۳۸
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
50تومن+3تیم دیگه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۱۵۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 27
    ۲۷ بار قهرمانی
  • 29
    ۲۹ بار دومی
  • 37
    ۳۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی