پروفایل اکستاکسنت به مربیگری بلک هکر
اکستاکسنت
امتیاز کل :
۰
برد:
۱
باخت:
۸
مساوی:
۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
بلک هکر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
تعداد بازدید:
۳۸۰
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب