پروفایل گرگان 007 به مربیگری محمد
گرگان 007
امتیاز کل :
۱۲۵۴
برد:
۲۱۱
باخت:
۲۶۹
مساوی:
۱۸۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۴۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 10
    ۱۰ بار قهرمانی
  • 8
    ۸ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی