پروفایل گرگان 007 به مربیگری محمد
گرگان 007
امتیاز کل :
۱۳۱۸
برد:
۲۱۹
باخت:
۲۸۴
مساوی:
۱۹۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
تعداد بازدید:
۴۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 8
    ۸ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی