پروفایل میراباد دهکرد به مربیگری حمید
میراباد دهکرد
امتیاز کل :
۵۵۰
برد:
۱۳۱
باخت:
۱۱۰
مساوی:
۹۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
حمید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۱۲
تعداد بازدید:
۲۲۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی