پروفایل کهکشانی های عا به مربیگری عشق
کهکشانی های عا
امتیاز کل :
۲۸۹
برد:
۴۹
باخت:
۴۰
مساوی:
۲۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
عشق
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۰۹
تعداد بازدید:
۱۹۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی