پروفایل جزیره10000 به مربیگری یاسر اس اچ
جزیره10000
امتیاز کل :
۱۸۵۰
برد:
۵۱۳
باخت:
۴۰۷
مساوی:
۲۷۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
یاسر اس اچ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۸/۲۹
تعداد بازدید:
۱۷۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی