پروفایل بیل میکانیکی13 به مربیگری آرتین
بیل میکانیکی13
امتیاز کل :
۰
برد:
۱
باخت:
۷
مساوی:
۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
آرتین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۲/۲۴
تعداد بازدید:
۲۰۴۵
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!