پروفایل گلکسی یونایتده به مربیگری M2 s
گلکسی یونایتده
امتیاز کل :
۲۸۱۰
برد:
۵۰۵
باخت:
۳۸۵
مساوی:
۳۵۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
M2 s
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۰۸
تعداد بازدید:
۱۱۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 27
    ۲۷ بار قهرمانی
  • 24
    ۲۴ بار دومی
  • 24
    ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی