پروفایل بنه گز اف سی به مربیگری مهدی|سیمئونه
بنه گز اف سی
امتیاز کل :
۲۴۳۸
برد:
۵۳۱
باخت:
۳۴۴
مساوی:
۱۵۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مهدی|سیمئونه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تعداد بازدید:
۱۴۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 30
    ۳۰ بار قهرمانی
  • 13
    ۱۳ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی