پروفایل بنه گز اف سی به مربیگری مهدی|سیمئونه
بنه گز اف سی
امتیاز کل :
۲۶۲۴
برد:
۵۶۳
باخت:
۳۶۱
مساوی:
۱۷۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مهدی|سیمئونه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۱۵۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 31
    ۳۱ بار قهرمانی
  • 13
    ۱۳ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی