پروفایل خرک دولابچه به مربیگری آرش
خرک دولابچه
امتیاز کل :
۵۱۸۸
برد:
۳۷۳۴
باخت:
۸۹۷
مساوی:
۴۰۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
آرش
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تعداد بازدید:
۴۱۷۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۶۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب