پروفایل خرک دولابچه به مربیگری آرش
خرک دولابچه
امتیاز کل :
۵۲۶۳
برد:
۳۷۴۱
باخت:
۹۱۹
مساوی:
۴۲۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
آرش
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تعداد بازدید:
۴۱۸۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۶۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی