پروفایل جوان 2 به مربیگری 2
جوان 2
امتیاز کل :
۷۶۴
برد:
۱۳۰
باخت:
۵۷۶
مساوی:
۸۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
2
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۲/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تعداد بازدید:
۶۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی