پروفایل تی بی 11 به مربیگری مسعود
تی بی 11
امتیاز کل :
۱۷۷۱
برد:
۲۹۹
باخت:
۵۰۵
مساوی:
۳۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۳
تعداد بازدید:
۱۸۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 14
    ۱۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی