پروفایل تی بی 11 به مربیگری مسعود
تی بی 11
امتیاز کل :
۱۶۴۵
برد:
۲۸۴
باخت:
۴۳۰
مساوی:
۲۹۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۶
تعداد بازدید:
۱۷۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۲۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 13
    ۱۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی