پروفایل تی بی 11 به مربیگری مسعود
تی بی 11
امتیاز کل :
۱۶۹۳
برد:
۲۹۰
باخت:
۴۶۶
مساوی:
۳۱۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
تعداد بازدید:
۱۸۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۲۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 14
    ۱۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی